Beste mensen,
Rijksdienst identiteitsgegevens heeft te kennen gegeven dat; Pasfotografen geopend mogen zijn, enkel en alleen voor het maken van pasfoto’s voor paspoort / rijbewijs.
Dit ook alleen na telefonische afspraak ; 045 - 545 39 14.